+48 22 250 29 29 info@prmaccounting.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmaccounting.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

31 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla przedsiębiorców oznacza to nie tylko szereg nowych obowiązków, ale też ryzyko kary.

Zgodnie z nowymi przepisami wydłużyła się lista podmiotów, które wymagają wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W efekcie niemal każdy podmiot o charakterze korporacyjnym musi zgłaszać dane o swoich beneficjentach do CRBR. Do tej pory stosowne informacje do CRBR musiały przekazywać wybrane spółki (jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne).

Obowiązkiem przekazywania informacji do CRBR objęte zostały spółki partnerskie, spółdzielnie (w tym banki spółdzielcze), spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, fundacje, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie czy trusty.

Ponadto począwszy od 31 października 2021 roku istnieje obowiązek ujawniania w CRBR informacji o każdym obywatelstwie posiadanym przez danego beneficjenta rzeczywistego. Podmiot już wpisany do CRBR ma w związku z tym obowiązek aktualizacji danych. Podmioty już funkcjonujące w CRBR mają trzy miesiące na dokonanie niezbędnych wpisów w systemie. Tym samym powinny to zrobić przed 31 stycznia 2022 roku.

Za brak aktualizacji danych w CRBR albo podanie błędnych informacji grozi kara nawet 1 mln zł.