+48 22 250 29 29 info@prmaccounting.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmaccounting.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Pracodawca zdecydowany na zatrudnienie pracownika będącego obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej ma dwie możliwości. Pierwsza i jednocześnie prostsza dotyczy osób z sześciu krajów zza naszej wschodniej granicy. Druga jest bardziej czasochłonna, lecz obejmuje obywateli niemal wszystkich krajów na świecie.

Pracodawcy starający się zatrudnić obywateli krajów spoza UE mają dwie opcje. Mogą wystąpić o oświadczenie zezwalające na pracę lub o zezwolenie. Pierwsza możliwość jest prostsza i krótsza, choć ma swoje ograniczenia. Kluczowym wydaje się zawężenie do sześciu listy krajów, których to obywatele mogą pracować w oparciu o oświadczenie. Taką możliwość mają mieszkańcy Ukrainy, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Białorusi oraz Rosji. Takie pozwolenie wydawane jest na maksymalnie 24 miesiące. Przed upływem dwóch lat pracodawca zobowiązany jest wystąpić o zezwolenie na pracę dla swojego pracownika.

Wyjątkiem jest również fakt, że pracodawca nie może wystąpić o oświadczenie zezwalające na pracę, jeżeli chce zatrudnić pracownika do prac sezonowych. Dotyczy to branż takich jak rolnictwo, rybołówstwo, łowiectwo i leśnictwo oraz działalności związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

1. Oświadczenie, czyli droga na skróty

Obowiązek wystąpienia z wnioskiem o przyznanie oświadczenia zezwalającego na pracę leży po stronie pracodawcy. Taką prośbę kieruje się do urzędu pracy odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności.

Decyzja urzędu pracy powinna zostać wydana w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. W wyjątkowych sytuacjach proces może trwać do 30 dni. Taką furtkę UP może wykorzystać, aby wystąpić do odpowiednich instytucji, m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Pracy lub Staży Granicznej, w celu ustalenia pewnych wątpliwości, które pojawiły się w toku postępowania. Pracodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji odmownej do 14 dni od jej otrzymania. Decyzję w tej sprawie należy przekazać do odpowiedniego starostwa.

Jednak decyzja odmowna nie powinna zostać podjęta, jeżeli zostaną spełnione wymienione wymagania: cudzoziemiec jest obywatelem jednego z sześciu wymienionych krajów, obowiązki mu powierzone nie dotyczą pracy sezonowej oraz jego wynagrodzenie nie będzie niższe od wynagrodzeń pracowników wykonujących te same obowiązki.

Po otrzymaniu oświadczenia, a w przypadku zmian warunków pracy, tj. zmiana siedziby/miejsca pracy, nazwy firmy lub formy prawnej przedsiębiorstwa, zmiany właściciela, zmiany formy zatrudnienia na umowę o pracę, jeżeli wcześniej była umowa cywilno-prawna, pracodawca musi powiadomić o tym UP.

Potrzebujesz pomocy w złożeniu takiego wniosku? Zgłoś się do nas. Zapraszamy.


źródło: Bankier.pl