+48 22 250 29 29 info@prmaccounting.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmaccounting.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

By

admin
W pierwszej fazie wdrażania e-faktury będą dobrowolne. Korzystanie z e-faktur stanie się obowiązkowe od 2023 roku. Zgodnie z ustawą faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Faktura taka trafi do bazy danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu...
Read More
Tzw. ulga sponsoringowa została zaproponowana przez rząd w nowelizacji ustaw podatkowych wdrażających Polski Ład.
Read More
31 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla przedsiębiorców oznacza to nie tylko szereg nowych obowiązków, ale też ryzyko kary. Zgodnie z nowymi przepisami wydłużyła się lista podmiotów, które wymagają wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W efekcie niemal każdy podmiot o charakterze korporacyjnym musi zgłaszać...
Read More
Od nowego roku wraz z wejściem w życie przepisów „Polskiego Ładu” zniknie możliwość rozliczania się na podstawie karty podatkowej. Na szczęście zmiana ta nie dotyczy dotychczasowych podatników korzystających z tej formy rozliczania – oni będą mogli nadal kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach. Od nowego roku wraz z wejściem w życie przepisów „Polskiego Ładu” zniknie możliwość...
Read More